بوقلمون

بوقلمون به انگلیسی : turkey

بوقلمون

طبقه بندی جانوری

فرمانرو :...........جانوران
شاخه :...........طنابداران
رده :...............پرندگان
راسته :...........ماکیان‌سانان
تیره :..............قرقاولیان
سرده :...........بوقلمون
گونه :............بوقلمون وحشی

نام علمی :.....Meleagris gallopavo