مزرعه مجازی توکا

بوقلمون

بوقلمون به انگلیسی : turkey

 

بوقلمون

طبقه بندی جانوری

فرمانرو :...........جانوران
شاخه :...........طنابداران
رده :...............پرندگان
راسته :...........ماکیان‌سانان
تیره :..............قرقاولیان
سرده :...........بوقلمون
گونه :............بوقلمون وحشی

نام علمی :.....Meleagris gallopavo

 


 

بیشتر در مورد پرورش بوقلمون محلی بدانید ( به ادامه مطلب بروید )   

 

  • میثم نوروزی

بلدرچین

بلدرچین به انگلیسی : quail

بلدرچین


طبقه‌بندی جانوری

فرمانرو:..................جانوران
شاخه:...................طنابداران
رده:.......................پرندگان
زیررده:....................نومرغان
فرورده:...................نوآروارگان
راسته:...................ماکیان‌سانان
تیره:......................قرقاولیان
سرده:....................بلدرچین

نام علمی :............Coturnix coturnix
بیشتر در مورد پرورش بلدرچین بدانید ( به ادامه مطلب بروید )
  • میثم نوروزی

مرغ

مرغ به انگلیسی : hen

مرغ

طبقه بندی علمی

فرمانرو:..................جانوران
شاخه:..................طنابداران
رده:......................پرندگان
راسته:..................ماکیان‌سانان
تیره:......................قرقاولان
سرده:...................مرغ جنگلی

گونه:.....................مرغ جنگلی قرمز

نام علمی :.............Gallus gallus  
نام سه‌جمله‌ای :.....Gallus gallus domesticus
بیشتر در مورد پرورش مرغ محلی بدانیم ( به ادامه مطلب بروید )

  • میثم نوروزی