پیشگفتار

مسیری که در این مقاله برای پیشه کشاورزی پیش گرفته‌ایم، مسیری است که به سود محیط زیست، کشاورز و مردم است.


  • برای اینکه در این مسیر قرار بگیریم، نیاز است به برخی نکات توجه کنیم.

1_بررسی محیط

برای برگزیدن محصول، برای کِشت و یا پرورش; نیاز است محیط، مورد بررسی درست و دانشوارانه قرار بگیرد.

برای بررسی، باید به نکاتی همچون آب، خاک، هوا و ارتفاع از سطح دریا توجه ویژه داشت.

2_برگزیدن محصول برای کشت یا پرورش

نیاز است برای برگزیدن محصول برای کشت و یا پرورش، در محیطی که مورد بررسی قرار گرفته، آن محصول نیز مورد بررسی درست و دانشوارانه قرار بگیرد تا بتوانیم محصولی را برگزینیم که بیشترین سازگاری با محیط را داراست.

  • با آگاهی از این موارد می‌توانیم، محصولی را برای کشت و یا پرورش برگزینیم که:

1_موجب کاهش بکارگیری آب، جلوگیری از فرسایش خاک و... است، که این به سود محیط زیست است.

2_موجب افزایش راندمان تولید، کاهش یا جلوگیری از بکارگیری سموم و آنتی بیوتیک‌ها و در پایان موجب کاهش هزینه های تولید است، که این به سود کشاورز است.

3_کاهش یا جلوگیری از بکارگیری سموم و آنتی بیوتیک‌ها و کاهش هزینه های تولید، موجب می‌شود تا مردم به خوراک سالم و ارزان دسترسی داشته باشند، که این به سود مردم است.


دستاورد

امروزه با چالش های فراوانی که در پیش روی محیط زیست، کشاورزان و مردم است دیگر نمی‌توان با شیوه های قدیمی به پیشه کشاورزی پرداخت. با بهره‌گیری از دانش های روز می‌توان کشاورزی را در مسیر درست قرار داد تا هم به سود محیط زیست و کشاورزان باشد و همینکه به سود مردم جامعه باشد.

  • این مقاله تنها یک نقشه راه برای پیشه کشاورزی است و هرگز به جزئیات در آن پرداخته نشده است.


تمام حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به وبلاگ مزرعه توکا است. هرگونه کپی برداری از آن تنها با نگاشتن منبع مجاز است.